Slipsens historia

Det är svårt att slå fast exakt när slipsen slipsen kom till. Cirka två hundra år före Kristus levde en man i Kina som hette Shih Huang Ti. Han var den första kejsaren som enade Kina. Om han bar slips eller inte vet man inte, men vad man vet är att hans soldater bar halstyger lindade runt halsen. Dock är det tveksamt om de bar dessa av ett estetiskt syfte eller om det var för att skydda sig i strid eller mot kyla. Vi på Neckwear anser inte att slipsar är till någon verklig nytta och det ska dem inte heller vara. De är till för utsmyckning och ett estetiskt uttryck för bararens personlighet.

Du kan kommentera, eller skicka trackback från din sida.

Kommentera

Sponsor: Knyta slips